โรงเรียน อบจ.ชัยนาท ขอความร่วมมือผู้ปกครอง นักเรียน และบุคคลทั่วไป

งดใช้สถานที่ของโรงเรียน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ